27 13 76 14 info@mikbechmann.dk

Case

BILERNES HUS - SILKEBORG

Vi vil hellere forebygge end helbrede, og vi ønsker at tage os godt af vores personale.

OM STRESSMENTOR UDDANNELSEN

DET GIVER SÅ MEGET MENING…

Gennem de sidste par år har Tove Tvede, Garantiansvarlig i Bilernes Hus, også arbejdet med HR i virksomheden. Som uddannet akupunktør havde Tove allerede en del redskaber i bagagen til at håndtere ”de bløde værdier”, herunder mange timers psykologi. Tove oplevede, at hun trods stor viden, manglede redskaber, når det drejede sig om stress og belastninger. Her kommer stressmentor uddannelsen ind i billedet.

I samråd med direktør Ivan Dyrlund, investerede Bilernes Hus i et 5 dages undervisningsforløb hos Stressmentor.nu for Tove. Her 3 måneder efter endt forløb, er den investering allerede tjent hjem, i undgåede sygedage.

 

Tove Tvede fortæller

”Vi er en servicevirksomhed, og mangler vi personale, mister vi omsætning. Så enkelt er det. Vi vil hellere forebygge end helbrede, og vi ønsker at tage os godt af vores personale. Derfor har det været en stor gevinst både for virksomheden, men bestemt også for de involverede medarbejdere, at Bilernes Hus nu er bedre rustet til, i fællesskab med de ansatte, at fange og håndtere belastninger i tide”.

”For mig har det været overraskende, hvor stor en rolle vi har, og hvor vigtig en medspiller vi er i organisationen, når vi reelt tager et medansvar overfor belastede medarbejdere. Når vi sætter tidligt ind, er det faktisk meget små justeringer, der kan gøre en kæmpe forskel. Forskellen fra tidligere til nu er, at vi i langt højere grad har fået øje på vores ansvar, når de ansatte belastes. Jeg ved nu præcist, hvordan og på hvilken måde, jeg kan hjælpe”.

Mik Bechmann - Motivation og Balance - Stressmentor - Uddannelse

”Stress rammer individuelt, men er et fælles ansvar, og vi er vores ansvar bevidst. Det kan vi udelukkende gøre, fordi den øverste ledelse bifalder det, og her i huset er der total opbakning og støtte, når jeg sætter ind med organisatoriske tiltag. Direktør og afdelingslederne lytter, når jeg kommer med anbefalinger og retningslinjer til at håndtere en stresset medarbejder. Det kan f.eks. være en hjemmearbejdsdag, periodevis fritagelse for telefoner for at kunne varetage administrative opgaver uforstyrret, mulighed for gåture etc. Altså små justeringer, men som betyder alverden for en belastet hjerne.”

 

Bliv klædt på til at håndtere og forebygge stress

”Jeg har fået konkret og brugbar viden om, hvad der sker med en stresset hjerne, som f.eks. manglende overblik og svigtende kreativitet, og specielt hvad en stresset hjerne ikke har brug for, som f.eks. afbrydelser og støj. Jeg har lært at spotte stress, og at tage ansvaret, hvis en af mine kollegaer går i knæ. Samtidig forsøger jeg ikke at pådutte en medarbejder mine råd, men sammen finder vi ud af, hvad der kan motivere til en ændret retning.”

”Efter endt uddannelse hos stressmentor.nu vil jeg ikke tøve med at sige, at sådanne undervisningsdage burde være obligatorisk for alle ledere med personaleansvar. Det giver så meget mening at hjælpe en stressramt godt i gang på jobbet igen – at tage det ansvar.”

UDFORDRINGER

HVILKE OPGAVER …

UDFORDRING

Vi er en servicevirksomhed, og mangler vi personale, mister vi omsætning

LØSNING

Med Toves kompetencer kan vi nu være langt mere proaktive og undgå sygemeldinger, der har dyre økonomiske og menneskelige omkostninger

Færre syge

Glade medarbejdere

Tilfredse kunder

Større overskud

UDTALELSE

”Min sygemeldte kollega har nu været på arbejde i to dage på nedsat tid.
Jeg har haft 3 samtaler med ham og han var lige forbi mit kontor nu, for at sige, at det var gået super godt – Jamen livet er skønt!”

-Tove Tvede

 

Har du spørgsmål?

Hvis du vil vide mere om muligheden for at blive uddannet Stressmentor – og klædt på til at arbejde med stressens 4 faser, stresshåndtering og stressforebyggelse – høre om tilskudsmuligheder eller noget helt andet, så tøv ikke med at kontakte mig.

Kontakt mig idag

Persondata

Mik Bechmann
27 13 76 14
info@mikbechmann.dk

CVR 33 82 93 61